Informácie o schválených zariadeniach na vykonávaní emisných kontrol na pracoviskách emisných kontrol (PEK) v SR

Ilustrační obrázek

Informácie o schválených zariadeniach na vykonávaní emisných kontrol na pracoviskách emisných kontrol (PEK) v SR

Aktuálne sú pre prevádzkovanie na pracoviskách emisných kontrol  (PEK) v SR schválené nesledujúce zostavy prístrojov:

Bosch BEA 950;

Bosch BEA 750;

Bosch BEA 350*;

Bosch BEA 250*;

*) Poznámka: Iba pre EK vozidiel so zážihovým motorom a nezdokonaleným emisným systémom.

 

 

Informácie o schválených zariadeniach na vykonávaní technický kontrol na pracoviskách technických kontrol (TK) v SR

Aktuálne sú pre prevádzkovanie na pracoviskách technických kontrol (TK) v SR schválené nesledujúce zostavy prístrojov:

Bosch BEA 350;

Bosch BEA 250;

 

 

Stiahnite si:

pdf Osvedčenie Bosch BEA 950

pdf Osvedčenie Bosch BEA 750

pdf Osvedčenie Bosch BEA 350

pdf Osvedčenie Bosch BEA 250

pdf Osvedčenie Bosch BEA 350 TK

pdf Osvedčenie Bosch BEA 250 TK