Termíny školenia a prihlášky

 
Školenia na obsluhu diagnostickej techniky
 
Technické školenia povinné pre BCS/moduly. Pre ostatných záujemcov voľne prístupné.
 
Školenia usporiadané pre jednotlivé veľkoobchody (VO) a ich partnerov. Účasť je možná len prostredníctvom príslušného veľkoobchodu.
 
Emisné školenia pre značky sú akreditované Ministerstvom dopravy ČR
(Pre SR irelevantné)
 
Komunikačné a manažérske zručnosti pre BCS
 
Školenia pre školy
V rámci podpory vzdelávania poskytujeme školám zľavu 20% na Školenia pre školy, Technické školenia a Školenia obsluhy diagnostickej techniky Bosch.

Pravidlá pre účasť (školenia na seba nadväzujú):

  • účasť na školení EDC III. je podmienená absolvovaním EDC II.
  • účasť na školení EDC IV. je podmienená absolvovaním EDC III.

Všetky školenia sa konajú v Školiacom stredisku Bosch, pokiaľ nie je v popise školenia výslovne uvedené iné miesto.