Typy školenia

Školicí středisko Bosch

Nové školení v roce 2014:

Automatické převodovky

Přehled automatických převodovek: Automatická převodovka, Automatizovaná řazená převodovka, Převodovka s dvojitou spojkou (DKG), Plynulá převodovka (CVT). Přehled, konstrukce, princip činnosti, základní nastavení. Paralelní diagnostika automatických převodovek na vozidle s využitím motortesteru FSA 760. Sériová diagnostika automatických převodovek na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů s využitím diagnostického přístroje KTS.

Nové školení pro rok 2015:

TSI Siemens

Přímé vstřikování benzínu - Řízení motoru Simens 10 UDS- TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování , konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

Školení pro BIS a všechny ostatní, kteří mají zájem stát se odborníkem v oblasti přímého vstřikování paliva TSI Siemens.

TSI Bosch

Přímé vstřikování benzínu - Řízení motoru Bosch 17 UDS- TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování , konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

Školení pro BIS a všechny ostatní, kteří mají zájem stát se odborníkem v oblasti přímého vstřikování paliva TSI Bosch.


1. Vstrekovanie benzínu

Oboznamuje sa s funkciou a vzájomným pôsobením jednotlivých komponentov a diagnostikou systémov vstrekovania benzínu.

Viac informácií

2. Vstrekovanie nafty

Vznetové motory nadobúdajú stále väčší význam. Kurzy vysvetľujú princípy vstrekovania nafty, funkciu a diagnostiku jednotlivých vstrekovacích systémov.

Viac informácií

3. Autoelektrika a autoelektronika

Oboznamuje sa so štartovacou a dobíjacou sústavou a s princípmi zapaľovacích a ďalších elektronických, bezpečnostných a komfortných systémov vozidla.

Viac informácií

4. Brzdové systémy osobných vozidiel

Oboznamuje sa s konštrukciou, princípmi činnosti a diagnostikou hydraulických brzdových systémov a systémov ABS/ASR/ESP.

Viac informácií

5. Obsluha diagnostickej techniky

Školenia určené pre používateľov diagnostickej techniky Bosch. Účastníci sa podrobne oboznámia s obsluhou a využitím ponúkaných funkcií jednotlivých diagnostických zariadení.

Viac informácií

6. Školiace zariadenie na diagnostiku a opravy emisných systémov motorových vozidiel (len ČR)

Skupina školení akreditovaná Ministerstvom dopravy ČR pre pracovníkov staníc merania emisií, či už základného školenia alebo preškolenia.

Viac informácií

7. BIS - Bosch Injection System

Systém jednodenných školení určený pre partnerské servisy veľkoobchodov. Ponúkajú úvodné oboznámenie sa s modernými postupmi diagnostiky a opráv systémov riadenia zážihových a vznetových motorov.

Viac informácií

8. Obchodné zručnosti

Kurzy zamerané na zlepšenie komunikácie so zákazníkom a zvýšenie právneho povedomia, pokiaľ ide o činnosť autoservisu, ktoré sú určené len pre zmluvných a budúcich partnerov - (BCS,BDS,BDC).

Viac informácií

9. Individuálne školenia

Obsah našich školení sa môže špeciálne prispôsobiť vašim potrebám, nielen servisu, ale aj veľkoobchodu a vozidlovému parku. Po dohode môže školenie prebehnúť u vás alebo vo vybranej lokalite. Oznámte nám, aké témy sú pre vás dôležité a my pre vás zostavíme školenie „na mieru“. Informácie o školení pre Českú a Slovenskú republiku: E-mail: werner.kirsch@cz.bosch.com

 

Všetky tieto kurzy sú platené.

Dotazy na školenie
Prihlášky na školenie