Typy školenia

Školicí středisko Bosch

Nové školení v roce 2014:

Automatické převodovky

Přehled automatických převodovek: Automatická převodovka, Automatizovaná řazená převodovka, Převodovka s dvojitou spojkou (DKG), Plynulá převodovka (CVT). Přehled, konstrukce, princip činnosti, základní nastavení. Paralelní diagnostika automatických převodovek na vozidle s využitím motortesteru FSA 760. Sériová diagnostika automatických převodovek na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů s využitím diagnostického přístroje KTS.

Nová školení pro rok 2015:

Oldtimer

Přehled systému K Jetronic, palivová soustava, rozdělovač množství paliva a regulace tlaku, popis komponentů, regulace fáze zahřívání s regulací lambda sondou. Přehled systému KE Jetronic, odměřování paliva, obohacení při studeném startu, měření množství nasátého vzduchu, nastavovač volnoběhu, lambda regulace. Zvláštnosti jednotlivých systémů. Praktické měření na vozidlech, diagnostika pomocí osciloskopu/motortesteru.

TSI Siemens

Přímé vstřikování benzínu - Řízení motoru Simens 10 UDS- TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování , konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

Školení pro BIS a všechny ostatní, kteří mají zájem stát se odborníkem v oblasti přímého vstřikování paliva TSI Siemens.

TSI Bosch

Přímé vstřikování benzínu - Řízení motoru Bosch 17 UDS- TSI.
Nízkotlaký palivový systém, vysokotlaký palivový systém, vysokotlaké palivové čerpadlo, regulace vysokého tlaku, vysokotlaké vstřikovače, snímače klikového hřídele,  snímače fáze, snímání zátěže, typy provozu- provozní režimy, přeplňování turbodmychadlem, zapalování , konstrukční provedení výfukového systému. Paralelní diagnostika na vozidle s využitím motortesteru FSA 760 s osciloskopem. Sériová diagnostika na vozidle, identifikace, skutečné hodnoty a jejich význam, testy akčních členů,  přizpůsobení – nastavení, speciální funkce s využitím diagnostického přístroje KTS.

Školení pro BIS a všechny ostatní, kteří mají zájem stát se odborníkem v oblasti přímého vstřikování paliva TSI Bosch.


1. Vstrekovanie benzínu

Oboznamuje sa s funkciou a vzájomným pôsobením jednotlivých komponentov a diagnostikou systémov vstrekovania benzínu.

Viac informácií

2. Vstrekovanie nafty

Vznetové motory nadobúdajú stále väčší význam. Kurzy vysvetľujú princípy vstrekovania nafty, funkciu a diagnostiku jednotlivých vstrekovacích systémov.

Viac informácií

3. Autoelektrika a autoelektronika

Oboznamuje sa so štartovacou a dobíjacou sústavou a s princípmi zapaľovacích a ďalších elektronických, bezpečnostných a komfortných systémov vozidla.

Viac informácií

4. Brzdové systémy osobných vozidiel

Oboznamuje sa s konštrukciou, princípmi činnosti a diagnostikou hydraulických brzdových systémov a systémov ABS/ASR/ESP.

Viac informácií

5. Obsluha diagnostickej techniky

Školenia určené pre používateľov diagnostickej techniky Bosch. Účastníci sa podrobne oboznámia s obsluhou a využitím ponúkaných funkcií jednotlivých diagnostických zariadení.

Viac informácií

6. Školiace zariadenie na diagnostiku a opravy emisných systémov motorových vozidiel (len ČR)

Skupina školení akreditovaná Ministerstvom dopravy ČR pre pracovníkov staníc merania emisií, či už základného školenia alebo preškolenia.

Viac informácií

7. BIS - Bosch Injection System

Systém jednodenných školení určený pre partnerské servisy veľkoobchodov. Ponúkajú úvodné oboznámenie sa s modernými postupmi diagnostiky a opráv systémov riadenia zážihových a vznetových motorov.

Viac informácií

8. Obchodné zručnosti

Kurzy zamerané na zlepšenie komunikácie so zákazníkom a zvýšenie právneho povedomia, pokiaľ ide o činnosť autoservisu, ktoré sú určené len pre zmluvných a budúcich partnerov - (BCS,BDS,BDC).

Viac informácií

9. Individuálne školenia

Obsah našich školení sa môže špeciálne prispôsobiť vašim potrebám, nielen servisu, ale aj veľkoobchodu a vozidlovému parku. Po dohode môže školenie prebehnúť u vás alebo vo vybranej lokalite. Oznámte nám, aké témy sú pre vás dôležité a my pre vás zostavíme školenie „na mieru“. Informácie o školení pre Českú a Slovenskú republiku: E-mail: werner.kirsch@cz.bosch.com

 

Všetky tieto kurzy sú platené.

Dotazy na školenie
Prihlášky na školenie