Služby

Ilustračný obrázok

Bosch ponúka v Českej i Slovenskej republike systém opráv diagnostických prístrojov, ktorý je po celom svete známy pod názvom Diagnostics Equipment Service, pre ktorý sa vžila skratka „BTS“ odvodená z pôvodného názvu. V systéme fungujú samostatné strediská opráv, na ktoré sa autoservisy obracajú priamo so svojimi požiadavkami na opravy, servis, kalibrácie,... prístrojov i zariadení.Opravy sú vykonávané u zákazníkov alebo na prevádzkach BTS. So svojimi požiadavkami sa obracajte priamo na nižšie uvedené strediská.

Strediská BTS úplne splňujú predpísané kritériá firmy Bosch týkajúce sa ako vybavenia, tak aj povinných školení, ktoré musia jednotliví pracovníci BTS absolvovať. Po úspešnom zložení skúšok mechanikov môžu strediská BTS vykonávať záručný i mimozáručný servis a kalibrácie, a to na základe získanej certifikácie. Pre zaistenie kvality poskytovaných služieb sa každoročne robí tzv. audit kvality, pri ktorom sa zisťuje kvalita poskytovaných služieb.

Autorizované strediská Bosch Diagnostics Equipment Service:

Názov firmy Adresa Kontakt
AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o. Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
0911 077 575
gv@autokelly.sk
ELIT Slovakia s.r.o.
centrála Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
0903 641 305
servis@elit.sk
Ing. Ľubomír Voska - BTS 3 Hálova 7
851 01 Bratislava
0908 751 940
oversro@gmail.com
INTER CARS Slovenská republika s.r.o.
prevádzka Žilina Kragujevská 1
010 01 Žilina
041 763 3377
0917 932 827
041 763 3378 /fax/
lubomir.kozak@intercars.eu
prevádzka Košice Južná trieda 82
040 17 Košice
0917 413 860
marcel.gdovin@intercars.eu
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
centrála Bratislavská 11
Nitra
037 651 7710
037 651 7713 /fax/
0908 554 054
servis@peterson-technik.sk
prevádzka Košice Napájadlá 2
040 12 Košice
0908 554054
servis@peterson-technik.sk
WM Autodiely s.r.o.
centrála Technická 4313/7
821 04 Bratislava
02 48 209 060
0917 908 862
rajmund.maly@wmautodiely.sk